En hytte på en ø

[:da]Jeg har tilbragt weekenden med en mand,  to hunde og tre børn i en lille hytte uden toilet, bad eller vand. Det lyder modigt, ikke?
Men grunden til, at det gik så godt, at vi allerede overvejer, at gøre det igen næste sommer var  denne:

Vi var på SAMSØ.

Samsø er en ned-i-gear-ø. Man kan ikke skynde sig på Samsø.  Og hvorfor skulle man også det? Der er jo kun 20 minutter i bil fra den ene ende af øen til den anden. Der er ingen lyskryds og ingen rundkørsler.

Færgen sejler cirka hver tredje time, og det tager 5 kvarter at sejle fra Samsø til Kalundborg.  I de 4 af dem sejler man langs Kalundborgs kyst, så på en måde tager det vel kun et kvarter…
Det er heldigt, for ellers havde jeg nok kastet Louise over bord, da hun begyndte at messe: “Kalundborg er væææk, jeg går i paniiik. Kalundborg er væææk, jeg går i paniiik”.

panic-1393619_1280

Noget af det, jeg godt kan lide ved Danmark, er at vi ikke gider at kidnappe hinandens børn, så de kan stort set rende frit omkring.
Der gik ikke længe fra vi ankom på færgen, til de to mindste var smuttet over i legerummet. Jeg behøvede ikke holde øje med dem, for de kan ikke holde sig gode venner i mere end 10 minutter ad gangen, så kommer den ene og sladrer om den anden. Det gør mig endnu mere sikker på, at de ikke bliver kidnappet, for hvem gider dog have dem, når de skændes hele tiden?
Jeg gider knap nok.
Måske er det en evolutionær overlevelsesstrategi: Når børn skændes, kan forældrene høre, hvor de er, og ingen andre gider tage dem – ikke engang ulvene. Søskende SKAL faktisk skændes – højlydt! Hurra for mine normale og meget overlevelsesdygtige børn, der holder ulve og andre med intakt hørelse væk.

De ser søde ud, men om lidt river de håret af hinanden...

De ser søde ud, men om lidt river de håret af hinanden…

Samsø bliver lidt vild i turistsæsonen. Der er både festival og nøgenløb. Her tænker jeg, at det er en fordel, at der ikke er lyskryds, for man kunne da godt stå og blive lidt kold i den danske sommer, mens man ventede på grønt.
Der er også en masse små butikker med kunst og Samsø-mad, og øen er efter sigende et godt sted at starte selvstændig virksomhed.

festival

Vilde Samsø

Men det er altså kun i turistsæsonen.
Som var slut, da vi var der.
Så der skete faktisk ingenting på Samsø i weekenden

Her sker ingenting

Her sker ingenting

Hvad foretog vi os så?
Vi kørte fra den ene ende af øen til den anden og tilbage igen- frem og tilbage. Dels fordi vejret havde anlagt sig således, at når det regnede på den ene ende af øen, skinnede solen på den anden- og så byttede det rundt en gang i timen.
Og dels fordi vi ikke kunne begribe hvor dyrt det var at spise i sydbyen Ballen. Så vi kørte til Nordby, bare for at finde ud af, at det var ligeså dyrt, og så kunne vi ligeså godt tage tilbage til Ballen, hvor der var en god strand og en Dagli Brugsen. Dem er der i øvrigt to af på Samsø – Dagli Brugsen, altså. Og én Netto og én Superbrugsen. Hvis man skulle få lyst til shopping eller mad uden for sæsonen.
Strand er der kun én af. Den går hele vejen rundt.

strand

Mens vi kørte, spekulerede jeg på… hvorfor hedder det egentlig Samsø?
Var der engang én, der hed Sam, som ejede øen?
Både ja og nej.
Der er den faktuelle forklaring, og så er der min – hvilken vil I helst høre?
I kan heldigvis ikke svare, så I får dem begge to:

  • Samsø ligger lige midt mellem vand og land, så det var et godt sted, for vikingerne at samles til råd. Det var en samlingsø.
    Sam betyder i øvrigt “at være sammen” på sanskrit, så værsgo: Samsø.
  • I 1600-tallet forærede Kong Christian den 5. øen til sin elskerinde, Sofie Amalie Moth, og hendes efterkommere bor der endnu.
    Sofie Amalie Moth – S.A.M.
    SAM´s Ø .
    Samsø!

Vel tilbage på Djævleøen, og oppe i tempo igen, kan jeg konstatere, at en overnatning fra lørdag til søndag på Samsø kun tager to halve dage, og en nat, men føles som en uges ferie. På den gode måde. Det er  god udnyttelse af feriedagene. Man forlænger dem ved at leve langsomt.

Måden at komme hurtigt op i tempo igen er, at lade sin hund stikke af, mens man pakker bilen ud. Ja, så så man lige mig stæse rundt i kvarteret, gennem haver og over marken med det, jeg lige havde i hænderne fra bilen: Louises kimono, en sko, en taske og en tegneblok, mens jeg råbte på hunden, og hemmeligt håbede på, at hun ville løbe ind i et hegn med strøm i. Da jeg endelig fandt hende, kunne jeg godt have brugt en hundesnor. Og, at færre af vores naboer havde valgt at gå aftentur lige der. De tror sikkert jeg er stukket af fra en lukket afdeling…

Jeg havde bare været på Samsø.[:en]I spent the weekend with my husband, two dogs and three children in a small hut with no toilet, bath or water. It sounds courageous, right?
But the reason it went so well, and the reason we’re already  considering doing it again next summer is this: We were on SAMSOE. Samsoe’s a laid-back-island. You can’t hurry on Samsoe. And why would you? There’s only 20 minutes by car from one end of the island to the other. There are no traffic lights and no roundabouts. The ferry departs approximately every thee hours, and it takes 75 minuttes to sail from the island to Kalundborg. 60 of those minuttes you are sailing along the coastline of Kalundborg.  With that in mind it actually just take 15 minuttes…  Which is fortunate, because otherwise I would probably have thrown Louise overboard when she began to chant: “Kalundborg is GONE, I’m going to PANIC. Kalundborg is GONE, I’m going to PANIC”.

panic-1393619_1280

One of the things I like about Denmark, is that we don’t bother to kidnap each other’s children. They can basically run around freely.  We had barely arrived on the ferry, when the two youngest girls disapered into the playroom.
Due to the fact, that they can’t stay friends for more than 10 minutes at a time, I hardly had to keep an eye on them. The kept coming over to me to rat on each other. That’s another reason why I know, they won’t get kidnapped. Who would want such an ever quarreling couple? Sometimes I’m not even sure I do.
Perhaps it’s an evolutionary survival strategy: When children quarrel, parents can hear where they are and no one else will bother to take them – not even the wolves. Siblings are actually SUPPOSSED to argue a lot – and loud! Hurrah for my normal and viable children who keeps wolves and others with intact hearing away.

De ser søde ud, men om lidt river de håret af hinanden...

They look adorable, but just wait…

Samsoe goes a little crazy during the tourist season. There are both festivals and naked running events. I am sure the absence of traffic lights is an advantage then. One might get a little cold in the Danish summer, waiting the green light.
There are also a lot of small shops with art and Samsoe food, and the island is reportedly a good place to start a business.

 

festival

Crazy  Samsoe

But it is only during the tourist season.
Which was over, when we were there.
So there was actually nothing going on on the island over the weekend

 

 

Her sker ingenting

Nothing is going on

What did we do?
We drove from one end of the island to the other and back again- back and forth. Partly because the weather was very tricky: when it rained on one end of the island, the sun shone on the other, and once every hour, it swapped sides.
And partly because we could not comprehend how expensive it was to eat in the southern village Ballen. So we drove to Nordby, just to find that it was just as expensive. In the end, we went back to Ballen, where there was a good beach and a Daglibrugsen (small grocery shop). There are two of those on Samso – Daglibrugsen, that is.  And one Netto (small , untidy grocery shop) and one SuperBrugsen (small grocery shop). If you should feel like shopping or eating outside the touristseason.
There is only one Beach. It goes all the way around.

 

strand

As we drove, I wondered … why is it called Samsoe?  Was there once a man named Sam who owned the island?  Both yes and no.
There is the factual explanation, and then there is my theory- which would you rather hear?
Fortunately for me, you cannot answer, so you’ll get both:

• Samso is located between water and land, so it was a good place for the Vikings to take counsel together. It was an island to gather on. Gather is “samle” in Danish,  so there you go: Samsoe.

• In the 17’th century King Christian the 5th gave the island to his mistress, Sophie Amalie Moth, and her descendants still live there.
Sophie Amalie Moth – S. A. M.  Sam’s Island.  Samsoe!

Back on Sjaelland, and up to speed again, I found that one night from Saturday to Sunday on Samsoe only takes two half days and one night, but feels like a week’s vacation. In a good way. It is good use of vacation days. It extends them.
The way to get up to speed quickly, is to let ones dog run away while unpacking the car out.
There I went: Running around the neighborhood, through gardens and across the field with whatever I had just grapped from the car, Louises kimono, a shoe, a bag and a drawing pad, while yelling at the dog, and secretly hoping that she would run into an electric fence. When I finally found her, I could have used a dog leash. And I would have preferred, that fewer of our neighbors had chosen to take their evening walk right there. They probably think I have run away from a mental instituion …

I had only been on Samsoe.. [:]

Sommerferie

Jeg drikker mælk og skriver blog. For jeg kan godt li begge dele. Og jeg har sommerferie.

Hr T holder også sommerferie. På en måde. Hans arbejdsgiver er så glad for ham, at han syntes, at Hr T skal holde sommerferie på arbejdet. Så Hr T holder sommerferie på arbejdet mandag til fredag fra klokken 7 til klokken 12, og resten af sin sommerferie holder han herhjemme sammen med familien. Altså lige bortset fra, at han bliver så udmattet af sin arbejdssommerferie, at han straks flygter til enrum, når han kommer hjem.

Det er OK.
Børnene og jeg holder sommerferie. Vi sover længe og gør ting, som vi har lyst til. Tager til Sorø og klatrer i legehuse i træer, for eksempel.
Louise, der mest færdes på hjul, havde taget sine rullesko på den dag. De egner sig ikke til klatring, så jeg måtte låne hende mine sko, selvom min str 38 lige er lidt lille til hende (helt ærligt, hun er kun 10 år og bruger allerede str 40 – WTF? Vi skal jo snart til at bestille sko hos Mærsk!)

Nå, men jeg kunne jo hverken sidde fast i eller holde mig oprejst på hendes rullende str 40, så jeg satte mig på en bænk og ventede. Bagefter kørte vi ind til Sorø og fandt et par blomstrede sko i str 40 til 25 kroner hos Røde Kors, og så gik vi tur ved søen og besøgte kirken, og hilste på Holberg og Ingemann og Absalon. Det var de glade for, tror jeg – også børnene.

Udover det, har vi været på Trelleborg, spillet kort, sjippet, shoppet, spist brunch i byen, været på museum, set sultne silkelarver, jeg har bagt vafler og pandekager til morgenmad, jeg har ryddet op på loftet, i kælderen, i bryggerset, i en hel del skabe og på onsdag skal vi på bakken. Jeg synes faktisk, jeg har været alle tiders overskudsmor.

Så hvad fortjener jeg? Jeg fortjener luksus! Jeg fortjener at føle mig lækker!
Og så var det jo heldigt, at jeg var kommet til at trykke på en kampagne-knap på Facebook, og havde fået en tid til styling og foto hos Poze i Slagelse. Selvom jeg overhovedet ikke kan li at blive fotograferet – hvad gik der egentlig af mig den dag?

Men nu har jeg altså været der. Og selvom stylingen og fotograferingen var vældig billig, var fotoene ret dyre. Så nu føler jeg mig lækker og fattig. Men pyt med det. Stylisten sagde, at mit hår var helt perfekt til mit markerede ansigt og, at jeg have flotte læber – jeg vil ha’ hende med hjem!

Heldigvis havde jeg medbragt min egen lille wannabe-stylist-spion med sko i størrelse 40, som tog noter med sin hjerne, og nu har vi været i Normal (jeg elsker Normal), og købt makeup, som jeg ikke vidste fandtes. Af en 10-årig at være, er hun en ret ferm stylist. Mor er stolt, og far er nervøs.

Jeg har stadig en uges sommerferie tilbage, og der er heldigvis mange gratis fornøjelser rundt omkring. I næste uge skal vi på legepladsjagt – dvs vi kører rundt i Kalundborg og prøver alle de legepladser vi kan finde. Måske stemmer vi om hvilken, der er den bedste. Fortsættelse følger på det punkt…

Og måske bager jeg boller i morgen, hvis jeg ikke har drukket al mælken. Men det er ikke et løfte. Jeg kan godt have lyst til noget helt andet i morgen – og så gør jeg bare det. Jeg elsker sommerferie…

hvad skal vi lave nu?

Jeg har sommerferie. Den rigtige slags. Med utilregneligt vejr og børn.
Hver dag spørger børnene: “Hvad skal vi lave i dag?”
Og jeg svarer: “ingenting”.
De siger: “Øøøv”.

Så vi har været på museet og se historie og sultne silkelarver, og på Trelleborg og se vikingehuse og skyde med bue, og i Sorø for at lege i legehuse i træer, og give vores kulturelle niveau et tiltrængt løft med kirken og omegn. Vi har spillet kort, og fået brunch i byen. Jeg har bagt vafler og pandekager til morgenmad. Og jeg har affarvet den 10-åriges hår – halvdelen af det, i hvert fald.

Jeg er træt. Jeg vil på arbejde.

Børnene er ikke trætte. Slet ikke. De ser tv, skændes, bliver gode venner, løber skrigende rundt, klæder sig ud og løber mere skrigende rundt, hopper ud af vinduerne, leger skole, leger med dukker, bager kage, ser mere tv, hopper i trampolin, leger med nogle børn, jeg ikke kender, tegner, og forfra igen.

Men det er mig, der bliver træt. Og hunden – den ser helt bustet ud. Jeg forstår det ikke.

Hvad med at lege stilleleg?, vil nogle måske foreslå. Men nu skal I høre, hvordan en typisk stilleleg ville foregå hos os.
Mig: “Nu skal vi prøve at være helt stille, så længe vi kan”.
Efter to sekunder, fniser Mikala.
Olivia råber: “HA! Du har tabt!”
Louise stemmer i med et: “Det har du også nu”.
“NEJ JEG HAR EJ!”, råber Olivia så, og kaster en sko efter Louise.
Mikala siger: “Jeg sagde altså ikke noget”, hvorefter begge søstre vender sig om mod hende og siger: “Johooo, du gjorde så!”.
Jeg har vundet, men det føles mere som om jeg har tabt.

Men sommerferie er magisk. For selvom jeg er træt og overstimuleret, så er der en anden ligning, der går op. Den hvor tålmodighed er proportional med mængden af tid til rådighed.

Men jeg har sommerferie. Og jeg nyder den. Gu gør jeg så. Som min ældste datter siger: “Man skal være taknemmelig for at have sommerferie. Der er nogen, der slet ikke har sommmerferie”. Som Hr T, for eksempel… Hans arbejde har valgt, at han skal holde ferie på arbejdet.

Det absolut bedste ved sommerferie, er følelsen af at have masser af tid. Klokken er 21:47, og de to mindste hopper i trampolin i naboens have – eller også var det dem, der lige smed en kost op på taget?
Nå pyt, den ældste bager kage og laver drinks. Masser af sukker. Det bliver en lang aften, men vi har tid til det.

Ned i tempo sæson

Det er juli, det er sommer, børnene har sommerferie, madpakkesæsonen er slut. Bringe-hente sæsonen er slut.

Børnene er hjemme sammen med Hr T, når han arbejder hjemmefra, eller alene hjemme, når han arbejder ude. Og når de keder sig, går de hjem til farmor og farfar, der kun bor tre husnumre væk. Meget praktisk.

Så jeg står senere op, går på arbejde når jeg er klar, tager hjem når jeg er klar, løber en tur. Måske tager jeg endda i byen og kigger butikker inden jeg tager hjem. Det er faktisk mere ferie end når jeg har ferie.

Jeg lever langsomt. Og alligevel når jeg meget mere. Sjovt som livet af og til insisterer på at virke omvendt.

Jeg når at tænke på ting. Som f.eks: hvorfor smager Cola Zero på dåse af mindre end Cola Zero på flaske?

Hvorfor står nogle af skyerne stille på himlen, mens andre skyer suser forbi dem? Og hvordan kan de hurtige skyer undgå at ændre form – især i det tempo? Måske har de ikke tid til at ændre form. De har travlt. De har ikke ferie. Jeg har det lige omvendt. Jeg ændrer form, når jeg har travlt. Så kommer der sådan en eftermiddagsudbrændthed, der råber på sukker og kage – eller kage med sukker på! Så ændrer jeg form. Over tid, ganske vist.

Det passer gerne med at eftermiddagskagemedsukker-trangen tager af samtidig med, at bikinisæsonen starter. Så er det godt, jeg har tid til at komme ud at løbe. Selvom det regner og ikke er særlig varmt eller sommeragtigt. Men tiden og roen er der.

Sådan er sommerferier. Man skulle holde dem om vinteren, også.