Det er fedt at være nuttet

[:da]Vi ved det godt allesammen – babyer er nuttede.
Det er noget med deres duft, deres pludrelyde,  deres runde hoveder og deres store øjne.
Og nu er det videnskab(.dk)eligt bevist, at nuttethed er en slags manipulerende superkraft, der øjeblikkeligt får andre mennesker til at øse deres opmærksomhed og omsorg over emnet.

Ved at manipulere med hovedform og øjenstørrelse på nogle billeder, har forskere vist at nuttedhedsfaktoren er størst ved et rundt hoved og store øjne – uanset om det drejer sig om børn, voksne eller dyr.

Se bare her:

Jeg er helt klar mest nuttet på det første billede…

Når jeg tænker over det, så er der noget gemytligt over den runde nuttethed.
Tænk på ham, den tykke, smilende Buddha eller Julemanden. Eller Bamse.
Alle kan li dem. Også dig.

Men man kan godt få for meget af det gode.
Jeg hørte for nylig i radioen, at flere og flere børn bliver overvægtige. Det er fordi vores hormonsystem er gearet til at bevare og udvide vores fedtmasse, mens vores hverdag er blevet mere og mere inaktiv.
Deres nuttethedsfaktor er så høj, at den en trussel for deres overlevelse.

Måske er det derfor supertynde modeller har overtaget catwalken de sidste 60 år.

model-95473_1920

Det er evolutionen, der får os til at drages af de mest overlevelsesdygtige individer. I vores tidsalder må det så være dem med et hormonsystem, der ikke hamstrer fedt. Så skidt med, at de spiser vat – eller slet ikke spiser.

Nogle andre, der ikke spiser, er stankelben. Som larver spiser de en hel masse. De ligger nede i græsplænen og spiser rodnettet, så græsset går ud. Så forpupper de sig, og vupti! Så bliver de til stankelben. Som ikke spiser. Og derfor ret hurtigt går sukkerkolde og støder ind i ting, og ligger på gulvet og snurrer rundt. Jeg ville nok gøre det samme, hvis jeg holdt op med at spise.

Stankelben har nul nuttethedsfaktor. De lever faktisk kun for at blive spist af andre. Så er det måske meget godt, at de ikke er nuttede. Jeg ville heller ikke kunne spise en kalv, hvis den stod og kiggede på mig med sine store øjne.

kalv

Det er jo lige til at blive vegetar af

Konklusionen er, at nuttethed, ligesom alle andre superkræfter, er ligesom at spise chokolade:  Lidt er godt, men for meget, er farligt. Især hvis man er en hund.
Og holder man helt op med at spise, skal man forsøge at ligne en kalv.[:en]We all know – babies are cute.
There’s something about their smell, their babybabbling, their round heads and their big eyes.
And now it is scientifically proven that cuteness is a kind of manipulative superpower that instantly attract other peoples attention and care.

By manipulating the head shape and eyesize of images, scientists have shown that the factor of cuteness is greatest in subjects with round heads and big eyes – and it applies to children as well as adults or animals.

See for yourself:

I’m definitely cutest in the first picture …

When I think about it, there is something jolly about the round kind of cuteness.
Think of that fat, smiling Buddha or Santa Claus. Or teddy bears.
Everyone likes them. Even You.

But you can have too much of a good thing.
I recently heard on the radio that more and more children become overweight. Our hormone system is geared to maintain and expand our stores of fat , while our lifestyle has become more and more inactive.
These childrens cuteness factor is so high it posses a threat to their health and survival.

Perhaps that is why super skinny models have ruled the catwalk for the last 60 years.

model-95473_1920

It’s evolution that makes us attracted to the most viable individuals.
In this day and age, it seem to be those with a hormone system that doesn’t store fat. Who cares if they eat cotton wool – or don’t eat at all.

Another one who doesn’t eat is the crane fly. As larvae they eat a lot. They snuggle up in my lawn and eat the roots, causing the grass to wither. Then they pupate, and voila! They become crane flies. Who do not eat. And therefore get really low blood sugar, and start bumping into things, and end up with all six legs in the air spinning around themselves on my bathroom floor. I would probably do the same if I stopped eating.

Cran flies have zero cuteness factor. They sole purpose is to mate and be eaten by others. So it be might very well that they’re not cute or cuddly.
I wouldn’t be able to eat a calf, if it stood there and looked at me with those big eyes.

 

kalv

I’m going vegetarian

In conclusion, cuteness, like any other superpowers is like eating chocolate: A little is good, but too much is dangerous. Especially if you’re a dog.
And if you consider not eating at all, you should try to look like a calf.
[:]

Krabber

Hvordan har evolutionen fundet på, at krabber skulle udformes, så de går sidelæns, men uden en hals til at dreje hovedet, så de kan se hvor de går?

warty-crab-537957_1280

Måske er de kroniske pinligt berørte, og den sidelæns gang er en slags diskret måde at liste af på.

Eller måske er de paranoide og tror, at de ved at gå sidelæns, undgår at vende ryggen til deres fjender. Der er de så blevet snydt, for deres ryg vender opad, og det er der, deres naturlige fjender er: Mågerne.

seagull-644547_1280

Jeg ser tit krabbesamlesæt på stranden. Måske er det der, det går galt: dem, der samler krabberne, sætter knæene forkert på… det er nok også svært at finde alle de rigtige dele, når mågerne smider dem så skødesløst rundt omkring.

Der mangler altså et mellemled til at samle og sortere krabbedele. Jeg foreslår IKEA. De har de bedste universale samleanvisninger, og alle delene er der næsten altid. Næsten.

Nå, men jeg fandt ikke nogle krabbedele på stranden. Men der var en del, for dette indlæg, uvedkommende hornfiskedele.

Og så var der denne her: beviset på, at der fandtes cykler i stenalderen!

20160529_223138

…til meget små mennesker.

Eller måske en forstenet vandcykel?  Jeg tror ikke krabber er interesserede i cykler. Der er både noget med cykelretningen og antallet af pedaler og/ eller ben i hjulene, der komplicerer det. Og så er det ikke nemt at køre på cykel i vådt sand.

De er nok mere til surfboards. Forestiller jeg mig.