Flokdyr

[:da]Flokdyr
Ulve, køer, mennesker, gæs, bier og sild er flokdyr.
Skvalderkål er vist også flokdyr. Skyer kommer også tit i flokke, så man kunne nemt lade sig narre til at tro de er flokdyr,  men der er de ikke. De er til gengæld tilbøjelige til at samle sig dér, hvor solen skinner, og på steder,  hvor det regner.

Law of attraction
Glæder og bekymringer er til gengæld flokdyr.  Når man glæder sig over små ting,  kommer der flere glæder til. Når man bekymrer sig,  kommer alle de andre bekymringer også hen til en.
Det hedder vist “Law of Attraction”.

En anden Law of Attraction er tyngdekraften. Den sørger for, at vi vender tilbage til jorden hvergang vi falder af – f.eks over en kantsten eller på en trampolin. Det er praktisk. Og det er også praktisk, at den ikke er stærkere end lige præcis det, for ellers ville vi muligvis ligge helt fladt på jorden. Og så ville mange ting virkelig være svære. At hænge lamper op, f.eks.

pug-1209129_1920

Jeg får aldrig hængt den lampe op…

Råvildt
Snefnug er stærkt påvirkede af tyngdekraften. De ender nemlig med at ligge fladt på jorden – uden at være i stand til at hænge lamper op.
De er også flokdyr.
Og så er de måske forklaringen på råvildts hornform.
Nu er der nok nogen, der undrer sig over, hvordan jeg har fundet ud af det.
Det vil jeg gerne fortælle:
Jeg har, i anledning af en nært forestående højtid, klippet julepynt. Snefnug. Udfra mine observationer kan jeg konkludere, at dengang Gud var færdig med at lave snefnug, sad han med nogle rester, som han ikke lige viste, hvad han skulle stille op med.

Jeg havde dog ikke lige noget råvildt i nærheden. Min lim er desuden blevet væk, så det havde nok ikke gjort nogen forskel.
Råvildt er også flokdyr. Måske stammer det fra de rester af flokdyrs-snefnug, de har på, som horn. Så det er i virkeligheden kun hornene, der er flokdyr, mens selve råvildtet faktisk prøver at få lov til at være alene.

 [:]

Novembersuk

[:da]

20161112_091557November er ikke forældres favoritmåned. Der er både regn og blæst og sne og pladder, våde flyverdragter,  mudrede thermostøvler og vanter, der aldrig når at blive helt tørre. Og is på forruden. Og det er kun begyndelsen. Forude venter 4 måneder med det samme scenarie. Og grønt snot og influenza.

Jeg fristes til at sukke. Suk!

Dagligt kommer børnene med legetøjkataloget fra føtex,  der er så fuld af krydser,  at jeg næsten ikke kan se hvad det er,  de ønsker sig. Bare en masse krydser. Og de skændes om ønskerne. De skændes faktisk om legetøj,  de ikke engang har fået endnu… Og slet ikke får,  hvis det skal være på den måde.

20160920_191637

Men det er også noget godt ved november. Når solen skinner,  bliver jeg ekstra glad,  fordi det er så sjældent. Når jeg vover mig ud på en løbetur,  bliver jeg ekstra stolt af mig selv,  fordi jeg trodsede kulden og mit indre sofadyr – og fordi jeg ikke gled og brækkede noget.  Det er også nu det er lidt hyggeligt at gå og udtænke nissestreger og gaveideer.  I november er der stadig langt til jul og intet pres.

Og når det sner,  har børnene spist morgenmad, har pakket taskerne og iført sig flyverdragt,  hue og vanter,  og er suset ud for at lege når klokken er 7:10. Så nyder hr T og jeg den sidste halve kop kaffe sammen. Uden larm.  Bare os to. Det er det gode ved november.

Og i bilens radio hører jeg de bedste nyheder hver morgen: Der er sommer på vej. Det siger Michael Falck selv. Og jeg tror på ham,  for han har aldrig taget fejl før.  Den kommer altid. Før eller siden.

20161112_204846

Den er derude, sommeren. Lige for enden af mørket.

[:]

Det, alle taler om

[:da]Her til morgen blev vores formue mindre. Det er fordi USA har fået ny præsident. Så falder Novo aktien – ligesom mange andre aktier.
I mine øjne har vi egentlig aldrig rigtig haft de penge vi har mistet. Men det er Hr T uenig i.
Vi har meget forskellige briller på, Hr T og jeg. Jeg har iøvrigt linser. Måske er det dét, der gør forskellen.

Amerikanerne og danskerne bruger åbenbart heller ikke den samme slags briller, for amerikanerne valgte Trump. Det havde vi nok ikke gjort.

flag-75047_1280

Politik og cykler
I dag taler alle om politik. Jeg har aldrig kunnet holde styr på, hvilket parti, der mener hvad, og hvorfor – eller hvordan det adskiller sig fra det, de andre partier mener.. men filosofien bag forskellige slags politik kan jeg godt forholde mig til. Men så snart der går sæbeopera i den, står jeg af.
Det er ligesom med cykelsport. Jeg ved godt hvad en cykel er, og at det gælder om at komme først over målstregen, men i praksis er sporten fuld af løgne og doping. Er der mon nogen, der cykler ærligt mere?
Er der mon nogen politikere, der siger noget ærligt mere?

Måske er det derfor amerikanerne har stemt på Trump. Han lyder som om han siger det, han mener. Hvilket godt kan være forskelligt fra, at mene det, man siger. I hvert fald bagefter.

Alt, hvad der skal til
Ved morgenbordet talte vi om præsidentvalg, på arbejde talte vi om præsidentvalg, i skolen talte børnene om præsidentvalg. Alle har en mening om Trump som præsident. Ved aftensmaden talte Mikala så meget, at vi andre kke kunne få et ord indført. Om sne og pandekager. Det havde hun en mening om: Man bør ikke løbe ned ad sneklædte bakker, for så brækker man benene, og pandekager med is smager godt.

Hun siger sin mening, og hun gør det overbevisende og højlydt.
Hun kunne blive en udmærket præsident en dag.

20161109_204256[:en]This morning we lost money. Basically because the United States has elected a new president. That decreases the value af Novo shares – among others.  From my point of view, we have never really had the money we have lost. But  Mr. T disagrees.  We have very different glasses on, Mr. T and I. I wear lenses, by the way. Perhaps that makes the difference.

flag-75047_1280

Politics and bicycles
The Americans and the Danes obviously  don’t wear the same kind of glasses. Ther Americans voted for Trump. We would’t have.
Today everybody is talking about politics.
I have never been able to keep track of which party believes what and why – or how it differs from what the other parties think .. but I can relate to the philosophy behind different kind of policy.
It’s like cycling sports. I know what a bicycle is and that it’s about crossing the finish line, but in practice the sport is full of lies and doping. Is there anyone who cycle honestly to day?   Are there any honest politicians to day?

Perhaps that’s why The Americans voted for Trump. He speaks his mind. Which may well differ from doing what he says. Especially afterwards.

What it takes
At the breakfast table we talked about the presidential election, at work we talked about the presidential election, at school the children talked about the presidential election. Everyone has an opinion about Trump as president. At the dinner table Mikala talked so much, the rest of us didn’t have a chance to jump in. About snow and pancakes. She had an opinion about that: You shouldn’t run Down snowy hills, or you’ll break your legs, and pancakes with ice cream tastes good.
She speaks her mind, and she does it convincingly and loudly.
She would make a good president one day.

20161109_204256[:]

Undskyld mit franske..

[:da]Vi har lige været i Paris, pigerne, Hr T og jeg. Det kan der skrives utrolig meget om. Vi kørte derned i bil. Alle tre piger sad på bagsædet, hvorfra de kunne se film, og Hr T havde været så genial at købe headsets til dem alle, så de voksne ikke ikke behøvede at høre Barbies stemme over 1300 km.
Vi havde lige glemt den lille detalje, at børn med headsets tror, at andre ikke kan høre dem, så de RÅBER MEGET HØJT HVER GANG DE SKAL SIGE NOGET!
Børn, der til dagligt snakker meget, vil i sådan en situation råbe meget.
Men det kunne jeg være ligeglad med, for jeg havde fødselsdag, og Hr T gav mig de her:

Bose In Ear Headphones

Bose In Ear Headphones

Det er en slags omvendt høreapparat. Når man har dem i ørerne, kan man ikke høre noget andet end salig stilhed. Ahhhh.

Mens jeg var frivilligt tunghør, var der andre, der bare var tunghøre:
Da Hr T udbrød: Hov, der er en fotovogn, sprang Mikala frem fra  bagsædet (uden headset) med store øjne, og spurgte: Hvor er der en enhjørning?

Køer og køer
Det første ord vi lærte, var Stau. Det er tysk og betyder kø.

Stau

Stau

Når der er stau på motorvejen, og der blandt børnene på bagsædet, er én med en meget lille blære, så er det om at være beredt. Derfor havde jeg medbragt tomme flasker og de her:

tragte

Altid beredt – med tragte fra IKEA

Så må I selv gætte sammenhængen.
De blev heldigvis ikke aktuelle i bilen, men de er også udmærkede i en vejkant – hvor der i øvrigt også var køer. Kuh på tysk.
De tyske Kühe er meget nysgerrige og selskabelige. Særligt, når tre børn tisser gennem tragte ved siden af deres mark.

curious-1326327_1920

Muh?

Bilen, der blev væk
Det er ikke svært at finde til Paris. Disneyland er også ret nemt at finde. Det svære er, at finde sin bil, når man kommer ud af parken om aftenen. Særligt når man er gået ud af den forkerte udgang.
Vi fandt den efter en times tid.
Så skulle vi til hotellet, Davy Crockett Ranch. Det var svært, fordi nogen havde valgt at lægge indgangen et andet sted end, dér hvor GPS’en sagde den lå.
Vi fandt den efter en times tid.

Allerede næste dag, lærte vi et nyt ord: Merde. Det er fransk og betyder, at bilen er gået i stykker og skal på værksted. Bilen, som er et must på Davy Crockett Ranch, fordi der hverken går tog eller bus nogen steder hen derfra.
Så dér sad vi, med 4 dages billetter til Disneyland, og ingen transport dertil.
Heldigvis har de meget store og dyre taxier i Frankrig, så vi kom til Disneyland alligevel.
Og vi fik en lånebil, som også blev væk på Disneylands parkeringsplads, fordi vi ikke kunne huske hvordan den så ud.

Bagefter tog vi ind til Paris og satte kryds ved alle seværdighederne.
Vi kravlede op i Eiffeltårnet, og ned igen, og tog en bus rundt i byen for at se alt det andet, for vi var trætte af at gå.
Louise var lige lidt nervøs, for hun havde hørt, at Paris for nylig var blevet angrebet af turister. Men der var altså ikke noget bøvl med de turister vi mødte.
Derimod havde Louise lidt bøvl med en yderst livagtig og lettere påtrængende vampyr på voksmuseet.
Vi fik hende heldigvis med hjem igen i god behold. Louise, altså.

Bilen er derimod stadig i Frankrig. Den kommer nok hjem til jul.

[:en]We have just been to Paris, the girls, Mr. T and I. A lot could be written about that. We drove there by car. All three girls were sitting in the back seat, where they could watch movies, and Mr. T had been so brilliant as to purchase headsets for all of them, so the adults didn’t need to hear Barbies voice for 1300 kilometers.
We had just missed the small detail that children with headsets think that others can’t hear them, so they SHOUT EVERY TIME THEY HAVE SOMETHING TO SAY!
Children who talk a lot will, in this case shout a lot.
However
I wasn’t bothered with it, because it was my birthday, and Mr. T gave me these:

Bose In Ear Headphones

Bose In Ear Headphones

It is a kind of reverse hearing aid. When you wear them, you can’t hear anything but blissful silence. Ahhhh.

While I was optional hard of hearing, there were others who were just hard of hearing:
When Mr. T said: Hey, there’s a Police camera van, Mikala jumped forward from the back seat (no headset) with big eyes and asked: Where is there a unicorn?

Crowded
The first word we learned on our way was Stau. It’s German and means queue.

Stau

Stau

When there is stau on the highway, and when one of the children in the back seat, has a very small bladder, it’s all about being prepared. Therefore I had brought empty bottles and these:

tragteFunnels from IKEA
You get the idea.
fortunately t
hey were not needed in the car, but they were also excellent in a roadside – which was also kind of crowded. By cows. Kuh in German.
The German kühe are very curious and sociable. Especially when three children pee through funnels next to their field.

curious-1326327_1920Moo?

The lost car
It is not hard to find Paris. Disneyland is also pretty easy to find. The difficult thing is to find your car when you leave the park in the evening. Especially when you leave through the wrong exit.
We found it after an hour.
Then we had to go to the hotel, Davy Crockett Ranch. It was difficult, because someone had chosen to put the entrance at a different place than  the GPS said it was.
We found it after an hour.

The very next day, we learned a new word: Merde. It is French and means the car is broken and needs to be fixed at a garage. The car, which is a must at the Davy Crockett Ranch, because theres neither train or bus around.
So there we were, with 4-day tickets to Disneyland, and no transportation there.
Fortunately, the French have very large and expensive taxis, so we went to Disneyland anyway.
And we got a replacement vehicle, which also got lost at Disney’s parking lot because we couldn’t remember what it looked like.

 

Afterwards we went to Paris and ticked  off all the must-see’s.
We climbed the Eiffel Tower, and hopped on a bus around the city to see everything else, because we were tired of walking.
Louise was just a little nervous, because she had heard that Paris had recently been attacked by tourists. We had no trouble with the tourists we met though.
Louise did however have little trouble with an extremely lifelike and slightly intrusive vampire at the wax museum.
Fortunately we
got her back home safe and sound. Louise, that is.

The car is, however, still in France. It will probably home for Christmas.[:]