Bare skændes, piger!

[:da]Lige nu har jeg to børn i badekarret. De råber ad hinanden og skændes i vilden sky. Men så længe der er lyd, er de ikke druknet, så jeg bliver siddende her.
Og det kan jeg gøre med god samvittighed, for i følge de kloge, som i dette tilfælde er børnepsykologer og familie- og psykoterapeuter, er der nærmest kun fordele ved søskendeskænderier:

Søskende, der skændes får gode og nære relationer til hinanden som voksne, de lærer at løse konflikter, de får en veludviklet identitetsfølelse og de bliver kloge.

goats-173940_1280

Mens de skændes færdig, vil jeg benytte lejligheden til at introducere jer for det nyeste medlem af familien:

20160927_191620Det er vores nye kaffemaskine, der kan lave alt muligt. Den lyder lidt, som en robot, der sorterer post, men kaffen er fortrinlig.
Og nu, da vi ikke længere lever af instant kaffe, får vi et nyt biprodukt: kaffegrums.
Kaffegrums er nærmest et vidundermiddel, der kan bruges til alting. Det kan bruges til roser, men dem har jeg vist ikke nogen af… men det kan også bruges til at skræmme myrer væk, men dem har vi sjovt nok heller ikke nogen af… hvor mon de er flyttet hen?
Hvad vi har, er gamle, rynkede hudceller og alderspletter – og det virker kaffegrums OGSÅ på, hvis man lige blander det op med kokosolie, og smører sig ind i det. Om ikke andet, ser man i hvert fald meget lækrere ud, når man skyller det af, end da man havde det på. Så kan god vilje og fantasi klare resten.

Børnene skændes stadig. Den ene har sprøjtet sæbevand i øjnene på den anden, som tog den enes dukke.  Nogle ville måske mene det er fair nok, men som Dalai Lama siger: “Et øje for et øje – så ender vi alle med at være blinde”
Og det har han ret i, for nu har den anden sprøjtet sæbevand i øjnene på den ene.

Jeg nyder bare min kaffe.

I søndags var vi ved stranden.
Jeg vil bare vise billederne, for ord dækker ikke helt her:

“Se på børnene. Selvfølgelig kan de skændes, men generelt bærer de ikke nag så meget eller så længe som voksne gør. Hvis de bliver vrede på en person, siger de det, og så er det overstået. Så kan de lege sammen igen” -Dalai Lama

Og han er ikke engang børnepsykolog!

Nu griner de ude på badeværelset, og hjælper hinanden med håndklæderne.

Det var virkelig en fortrinlig kop kaffe.[:en]

As I’m writing this I have two children in the bathtub.
They’re shouting at each other and arguing loudly. But as long as there is sound, they haven’t drowned.
So I’ll stay here – and this is why I do it with a clear conscience:
According to people a lot smarter than me on the subject (like child psychologists and family- and psychotherapists), sibling bickering is a good thing: Siblings who quarrel  bond and become closer friends in their adult lives, they learn how to resolve conflicts, they have a well-developed sense of identity and they become smart.
goats-173940_1280
So while I’m sitting here waiting for the bathtub bickering to end, I will take the opportunity to introduce You to the newest member of the family:
20160927_191620Our new coffee maker. It can make you almost anything.  It sounds a bit like one of those mail-sorting robots, but the coffee is excellent.
And now that we no longer have to survive on instant coffee, we get a new biproduct: coffee grounds.
Coffee grounds is a wonder remedy that has several good uses: It is supposedly good for roses, but I don’t have any of those as far as I know … It can also be used to scare off ants, but strangely enough we don’t have any of those either… I wonder where they went?
What we DO have is old, wrinkled skin and age spots – and tadaa: coffee grounds is the remedy we need for that. I just mix it up with coconut oil, and smear myself in it.
If nothing else,  at least I look much better when I rinse it off, than when I had it on.
A little goodwill and imagination will do the rest.
The girls are still quarreling.
Suspect A has just sprayed soapy water in suspec B’s eyes. Apparently because suspect B stole suspect A’s doll.
Some might think it’s fair enough, but the Dalai Lama says: “An eye for an eye – and we end all end up blind”
He is right, he is.  Now suspect B sprayed soapy water in suspect A’s eyes.

 I’m enjoying my coffee.
Last Sunday we were at the beach. Words can’t describe it, I’ll just post the Pictures.
“Look at children. Of course they may quarrel, but generally speaking they do not harbor ill feelings as much or as long as adults do. If they feel angry with someone, they express it, and then it is finished. They can still play with that person the following day.” ― Dalai Lama 
And he is not even a child psychologist!
Now they’re laughing in the bathroom, and helping each other with the towels.
It really was an excellent cup of coffee.

[:]

100 meter Bananflue

[:da]Jeg fik et glas rosé sammen med min mor i dag. Det var hyggeligt, men da jeg kom tilbage til flasken, opdagede jeg, at jeg havde glemt at sætte låg på, så der lå to bananfluer og svømmede rundt dernede.

Det fik mig til at tænke på, hvordan det mon er at være en bananflue. Og hvilken mad ville jeg helst dø i?
Bananfluer foretrækker alkohol – mere om det senere.
Skulle jeg nu vælge at ende mine dage i mad, så er jeg ret glad for chokolade is, men jeg ville nok komme til at fryse, og det er ikke rart. Så måske chokoladekage? Det kunne være ok, men måske ville det blive lidt kvalmt, og hvis jeg så kom til at brække mig i det, ville det være ret ulækkert. Hvad med vandmelon? Det kan jeg spise ret meget af, uden at blive overmæt, men medmindre det er en af de kernefattige, så er jeg ikke sikker på, at det er besværet værd. Måske pepsi max? Bortset fra boblerne, der sikkert kradser.
Jeg tror jeg ender med at tilslutte mig bananfluerne, og drukne mig i alkohol – helst uden bobler. Whisky eller rom eller vodka. Skulle jeg føle trang til at brække mig, så bliver det fortyndet, og jeg opdager det sikkert slet ikke, fordi jeg er stangstiv.

Men nu er jeg jo ikke en bananflue. Det er der andre der er. Og de foretrækker som nævnt alkohol, og drunker sig gerne i det.
Ikke dem alle sammen, dog. Mest hannerne. Og allermest de afviste hanner, der ikke kunne få en date. Det er rigtig nok. Der er lavet laboratorieforsøg med  to hold bananfluehanner, der blev lukket ind til henholdsvis parringsparate hunner, og ikke-parringsparate hunner. Bagefter blev de tilbudt mad med eller uden alkohol, og det viste sig, at de hanner, der ikke fik parringstilladelse, i højere grad foretrak alkohol end de hanner, der fik parringstilladelse. Alkohol udløser nemlig samme stof i bananfluehjerner, som sex gør.
Det er ikke sikkert, man kan overføre resultaterne direkte til mennesker.

Hvad  gør bananfluehunnerne, så når de bliver vraget? Jeg formoder de spiser chokolade.

choko

 [:en]I got a glass of rosé wine with my mother today. It was nice, but when I came back to the bottle, I discovered that I had forgotten to put the lid on, and now there were two fruit flies swimming around down there.

glas

It made me think of what it would be like to be a fruit fly. And what food I would like to die in?  Fruit flies prefer alcohol – more on that later.
If I was to end my days in food – well I really like chocolate ice cream, but I’d probably feel cold, and hence uncomfortable.
Perhaps chocolatecake then? It might be OK, but it could also turn out to be quite nauseous – what if I actually tossed my cookies? Disgusting…
What about watermelon? I can eat a lot of watermelon, without being overly full, but unless it is a seedless one, I’m not sure it’s worth the effort.
Perhaps pepsi max? Apart from the bubbles, which are probably scratchy.
I think I’d end up copying the other fruit flies, and drown myself in alcohol – preferably without bubbles. Whiskey or rum or vodka.
If I feel the urge to throw up, it will be diluted, and I’d probably be so drunk, I’d never notice.

housefly-155460_1280

However,  I’m not a friut fly. There are others who are. And as I mentioned earlier, they prefer alcohol and are likely to drown in it. Not all of them, of course. Mostly the male fruit flies. And above all, the rejected males who couldn’t get a date.
It’s true, really!  Scientists have done laboratory experiments with two groups of male fruit flies. One group was put en a box with ready-to-mate female fruit flies, and the other group was put en a box with uninterested females.  Afterwards, they were offered food with or without alcohol. The group of rejected males preferred the alcoholinfused food. Alcohol triggers the same substance in fruit fly brains as sex does.

It’s not given, that the conclusions can be transferred directly to humans. So what does female fruit flies do, when they are spurned?
I suppose they eat chocolate.

choko[:]

Den danske mor

[:da]Fremtiden.  Den er altid in mente i familielivet. Ikke nok med at jeg tænker på min egen fremtid, som i dette tilfælde hedder alderdom, jeg går også rundt med mine børns fremtid på skuldrene.

Udruster jeg mine børn til de krav de kommer til at møde i fremtiden?Hvad mon de vil med deres liv? Hvilken slags mennesker bliver de i deres voksenudgave? Har jeg givet dem det rigtige værktøj med i bagagen?

luggage

Nu kalder jeg jo min blog for The Danish Mom. Det lyder lidt som om jeg mener, at jeg kan repræsentere alle danske mødre. Det kan jeg naturligvis ikke. Men jeg kan hive nogle highligts frem, som er repræsentative for den danske mor:
(Det er ikke fordi, jeg vil underkende fædrenes rolle i projektet, men de må altså lave deres egen blog.)

 • Hun er tilfreds med sin krop. Sådan i det store hele. Danmark er ikke engang på top 30 over nationaliteter, der får flest kosmetiske operationer. Man må gerne kunne se på en dansk mors krop, at hun er mor. Ikke dermed sagt, at det altid kan ses.
  • Hun siger sin mening. Det er danske kvinder bare gode til.
  • Hun behandler sine børn som ligeværdige. Danske kvinder tror på, at børn bliver til det, de bliver behandlet som. Derfor taler de ikke ned til deres børn, men taler med respekt, ærlighed og empati.
  • Hun dyrker sig selv. Danske mødre har efterhånden lært, at hvis man skal være noget godt for andre, er man først nødt til at være noget godt for sig selv. For 100 år siden var det utænkeligt. I dag er det logik for burhøns. En glad mor er den bedste udgave af sig selv.
  • Hun inddrager sine børn i stedet for at opdrage dem. Livet har nuancer. Det kan kun være en god ting at lære.
  • Hun roser sine børn for det, de er – ikke for det de kan.
  • Hun viser sine børn tillid.
  • Hun er god til socialt netværk. Man kan mødes om mange ting, og det gør vi så.

Det lyder jo som om, der kommer nogle fantastiske voksne ud på den anden side.
Alligevel hagler der kritik nedover de danske forældre, når man Googler “danske børn”. “Forældre er bange for at opdrage”, “Curlingbørn”, “danske børn opdrages til at være konger og kontorchefer”, er bare nogle af de overskrifter, der kommer frem.

Jeg kan godt føle mig truffet. Jeg er ikke god til at sætte grænser. Nogle gange går jeg mere på kompromis, end jeg har lyst til.
Nogle gange gør jeg livet nemt for dem. Jeg rydder lige op, så de ikke får skæld ud af deres far.
Og engang imellem roser jeg dem måske for noget, som de ikke er bedre til end andre.
Er jeg en dårlig mor?

Jeg har ingen spåkugle, men jeg har kigget på Future Navigator, for at lure lidt på, hvordan verden ser ud, når mine børn skal til at stå på egne ben.
De har et koncept, der hedder ” De nye spilleregler“, og ifølge dem, vil fremtiden være mere fællesskabsorienteret, mindre ejerskabsorienteret, have mere fokus på nærvær, kvalitet og hjælp til selvhjælp.
Er mine børn klar til det?
Det aner jeg virkelig ikke.
Men jeg ved, at jeg elsker dem, og jeg gør mit bedste.
Og i mit forsøg på ikke at gentage mine forældres fejl, begår jeg helt sikkert nogle andre.

Det siges, at man kan se på sine børnebørn, om man har opdraget sine børn godt.
Så må jeg vel vente og se.

grandma-304292_1280[:en]The future. Allways in mind in familylife. I’m not just thinking about my own future, which in this case is called old age. I’m also carrying the burden of my childrens future on my shoulders.

Are my kids equipped to meet the future demands? What do they want to do with their lives? What kind of people will they become in their adult edition? Have I filled their suitcases with the right stuff for their journey into adulthood?

luggage

My blogname “The Danish Mom”, might suggest that I represent all Danish mothers. I don’t of course.  But I can list some typical Danish mom-qualities:
(I’m not disparaging the fathers, but they’ll have to write their own blog)

 • The Danish mom is comfortable with her own body. Most of the time, anyway. Denmark doesn’t even make the top 30 list of countries where people have most cosmetic surgery. The body changes when you become a mother, and it’s OK if it shows. Not that it always does. 
 • She speaks her mind. Danish women are good at that.
 • She treats her children as equals. Children become what they are treated as. They deserve respect, honesty and empathy.
 • She cares for herself. Danish moms are aware, that selfcaring is essential, if they are to care for others. A century ago, they would never have said it out loud, but today its common sense. A happy mom is the best version of herself.
 • She teaches her children to be family-copilots instead of passengers.  Learning to navigate in different shades of life, can only be a good thing.
 • She appreciates her children for what they are – not for their skills.
  • She trusts her children.
  • She’s good at social networking. We all have something in common. Lets meet.

It sure sounds like Danish children will turn out to be exceptional adults.
But when I Google: “danske børn”(danish children), I find that Danish parents are subject to lots of criticism: “Parents are afraid of raising their children”, “Curlingkids”, “Danish children are brought up to be kings and office managers” are just some of the headlines.

That hurts. I’m not good at setting boundaries. Sometimes I compromise, when I ought to hold my grounds. Sometimes I make my childrens lives easier, by cleaning up after them, so they don’t get in trouble with their father.
And sometimes I even commend them for things, the are not exceptionally good at.
Am I a bad Mother?

I have no crystal ball, but I’ve taken a glance at a Danish website called Future Navigator, to get a hint of what the world will be like when my children leave the nest. There’s a set of theories called: “The new rules” and according to them, the future will be more community-oriented, less ownership-oriented, focus more on actual presence, quality and self-help.

Are my children ready for that?
I have no idea!
But I do know that I love them, and I do my very best.
I try not to make the same mistakes I felt my parents made, when I was a child, but when that is said, I’m sure to make some new ones.

It is said that looking at your grandchildren will tell you whether you did a good job raising your own children.
I guess I’ll have to wait and see, then.

grandma-304292_1280[:]

Uhygge

[:da]

Mikala har tilbragt eftermiddagen med at se 35 afsnit af “Laban – det lille spøgelse”.

Jeg vidste slet ikke der var så mange afsnit.

Det er ikke en særligt uhyggelig serie, men der er spøgelser og sær baggrundsmusik. Det er nok til en 6-årig.

Når hun bliver 40 år, synes hun nok, at nogle helt andre ting er uhyggelige. Udgifter, for eksempel.
Hr T er meget utryg ved udgifter. Men heldigvis følger der ikke uhyggelig baggrundsmusik med i butikkerne, når man betaler.

Jeg er utryg ved udenlandske myg, der kan bære farlige sygdomme. Vi skal snart til Bali, og der er myg med Japansk hjernehindebetændelse. Uha! Derfor har jeg gjort Hr T bange ved at købe en vaccine til knap 13.000 kr – og ja, du talte nullerne rigtigt. UHA!

Og nu vi taler om myg. Blodsugende små bæster. Så kommer jeg til at tænke på en anden uhyggelig fætter: Vampyrer.
Hvorfor er det lige, at de bliver til flagermus? Hvorfor bliver de ikke til myg? Det giver da mere mening. Der er langt flere blodsugende myg, end der er blodsugende flagermus. De fleste flagermus spiser jo insekter. Jeg ser det for mig: Dracula sluger lige en flue i farten… eller han forvandler sig til en myg, og bliver slugt af en flagermus? Det ville muligvis blive en kort film. Med skinger summen, som baggrundsmusik.

bug-160025_1280

Noget andet jeg synes er uhyggeligt, er fodvorter. Dem har vi, i øjeblikket seks af, her i huset. Fordelt på to børn.
Vi dupper dem med en lille tusch med myresyre.
Her er et nyttigt tip: Det ser ud som om, der ikke kommer noget ud af tuschen, men det gør der. Lad være med at stikke den op i næsen for at tjekke.
Note: jeg har ingen fodvorter i næsen – det er helt sikkert.

Hvad hvis Dracula blev til en fodvorte? Er det for langt ude? Istedet for en pæl gennem hjertet,  ville man duppe ham med myresyre?

Antboy versus Dracula.  Kan jeg mon nå at reservere rettighederne?

 [:en]

Mikala has spent the afternoon watching 35 episodes of “Laban – the little ghost”.

I didn’t know there were that many episodes.

It is not a particularly scary TV-series, but there are ghosts and spooky background music. That is spook enough for a 6-year-old.

When she is 40, she will probably be freaked out by completely different things. Expenses to mention one.
Mr. T is very uncomfortable about expenses. But at least there’s no creepy  background music in shops when you pay. 

I am uncomfortable with foreign mosquitoes that can carry dangerous diseases. We have planned a trip to Bali this year, and there’s a risk of meeting mosquitoes with Japanese Encephalitis. Ooh!
On that notice, I have freaked out Mr. T by spending 13.000 DKK on a vaccine – and yes, you counted the zeros right. OOH!!

Talking about mosquitoes, bloodsucking little beasts –  I come to think of another creepy fellow: Vampires.
Why is it that they turn into bats?
Why don’t they turn into mosquitoes? That makes more sense. There are far more blood-sucking mosquitoes than there are blood-sucking bats. Most bats eat insects.
Just imagine: Dracula swallows bug while flying … or he turns into a mosquito, and is swallowed by a bat? I’m guessing it would be a short movie.  With shrill buzzing, as background music.

.

 

bug-160025_1280

Something else I find quite creepy are plantar warts. At this moment we have six of those in the house. Hosted by two children.
We dap them with a small marker with formic acid.
Here’s a useful tip: I seems nothing comes out of the marker, but it does. Do not stick it up your nose to check.
Note: I definitely have no plantar warts in my nose – that’s for sure!

Here’s a thought: What if Dracula turned into a plantar wart? That would be creepy. Is it too far-fetched? Instead of a stake through the heart, one would dap him with formic acid?

Antboy versus Dracula. I wonder if I can reserve the rights for that idea…[:]